Thuốc thủy sản ROHA
091 307 8556 Roha Miền Nam
08 345 888 89 Roha Miền Bắc
info@roha.vn Email liên hệ
» » Nhóm Sản Phẩm Thuốc- Dinh Dưỡng

Nhóm Sản Phẩm Thuốc- Dinh Dưỡng

TOP 39
TOP 39

MEN TIÊU HÓA HỖ TRỢ KHÔNG XẢY RA PHÂN LỎNG, PHÂN ĐỨT KHÚC, PHÂN TRẮNG - NÔNG TO ĐƯỜNG RUỘT.

AQUA LIVER
AQUA LIVER

TĂNG CƯỜNG CHỨC NĂNG GAN, GIẢI ĐỘC GAN

BIO 33
BIO 33

SẢN PHẨM CHUYÊN CUNG CẤP  MEN TIÊU HÓA, NÔNG TO ĐƯỜNG RUỘT

PRO LACTIC
PRO LACTIC

MEN TIÊU HÓA CAO CẤP CHUYÊN DÙNG NÔNG TO ĐƯỜNG RUỘT – HỖ TRỢ PHÂN LỎNG, PHÂN ĐỨT KHÚC, PHÂN TRẮNG

GLUMAN B12
GLUMAN B12

TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG - TĂNG CƯỜNG MIỄN DỊCH HỖ TRỢ GIẢM HIỆN TƯỢNG: ĐỐM TRẮNG, ĐỎ THÂN, TEO GAN, ĐƯỜNG RUỘT

GLOBIN
GLOBIN

BỔ SUNG KHOÁNG CHẤT – BAO BỌC THỨC ĂN

Nhắn tin đến ROHA
Đóng
facbook
email