Thuốc thủy sản ROHA
091 307 8556 Roha Miền Nam
08 345 888 89 Roha Miền Bắc
info@roha.vn Email liên hệ
» » Vi Sinh Xử Lý Môi Trường

Vi Sinh Xử Lý Môi Trường

RH 99 new
RH 99 new

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG PHÂN HỦY LÁP LÁP, TẢO  SỢI, TẢO MẮT, TẢO GIÁP, NHỚT BẠT

D309
D309

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG PHÂN HỦY LÁP LÁP, TẢO  SỢI, TẢO MẮT, TẢO GIÁP, NHỚT BẠT

BZT AB
BZT AB

CHẾ PHẨM SINH HỌC GIÚP PHÂN HỦY CHẤT HỮU CƠ, LÀM SẠCH NƯỚC AO BẠT

MEN VIP 01
MEN VIP 01

MEN VI SINH 5IN1: CẮT CÁC LOẠI TẢO ĐỘC, CHUYỂN MÀU NƯỚC ĐỎ, ĐEN, XANH SANG MÀU TRÀ, SẠCH ĐÁY, SẠCH NƯỚC, XỬ LÝ KHÍ ĐỘC NH3, NO2, H2S, ỔN ĐỊNH MÔI TRƯỜNG AO NUÔI

RODO
RODO

HỖ TRỢ ĐƯỜNG RUỘT- PHÂN HỦY CHẤT HỮU CƠ, CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG NƯỚC, GIẢM KHÍ ĐỘC TRONG AO NUÔI

EM GỐC
EM GỐC

CUNG CẤP HỆ VI SINH VẬT CÂN BẰNG HỆ SINH THÁI AO NUÔI

RH99
RH99

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG XỬ LÝ RONG RÊU, MÀNG CHẤT BÉO TRONG AO

D209
D209

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG CẮT TẢO ĐỎ

RH 109
RH 109

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG CẮT TẢO XANH TRONG AO NUÔI

SUPER MEN
SUPER MEN

VI SINH CHUYÊN DÙNG XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG NƯỚC AO NUÔI

ECO 9
ECO 9

SẢN PHẨM VI SINH CHUYÊN DÙNG LÀM SẠCH NHỚT BẠT

BZT 2IN1
BZT 2IN1

VI SINH 2 TRONG 1: LÀM SẠCH ĐÁY AO – SẠCH NƯỚC

BZT 227
BZT 227

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG LÀM SẠCH ĐÁY AO - ỔN ĐỊNH MÀU NƯỚC

Nhắn tin đến ROHA
Đóng
facbook
email