Thuốc thủy sản ROHA
091 307 8556 Roha Miền Nam
08 345 888 89 Roha Miền Bắc
info@roha.vn Email liên hệ

SẢN PHẨM

BKC 79
BKC 79

SÁT TRÙNG, DIỆT KHUẨN, NẤM TRONG NƯỚC CỰC MẠNH.-DIỆT RONG, TẢO TRONG AO NUÔI TÔM, CÁ

SPT 600
SPT 600

SẢN PHẨM  XỬ LÝ PHÂN LỎNG PHÂN TRẮNG SAU 72H

BETA 1,3  1,6 GLUCAN
BETA 1,3 1,6 GLUCAN

TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG - TĂNG CƯỜNG MIỄN DỊCH

ANTI BIO
ANTI BIO

SẢN PHẨM 3 TRONG 1 CHUYÊN CUNG CẤP  MEN TIÊU HÓA NÔNG TO ĐƯỜNG RUỘT – TĂNG TRỌNG - LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG

SUPER MEN
SUPER MEN

VI SINH 4 TRONG 1: SẠCH ĐÁY – NƯỚC – KHÍ ĐỘC - ỔN ĐỊNH MÔI TRƯỜNG AO NUÔI

BZT NO2
BZT NO2

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG XỬ LÝ KHÍ ĐỘC NO2, NH3, SẠCH MÔI TRƯỜNG AO NUÔI

BZT 3IN1
BZT 3IN1

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG LÀM SẠCH ĐÁY –NƯỚC - ỔN ĐỊNH MÀU NƯỚC.

BROM
BROM

TIÊU DIỆT CÁC LOÀI VI KHUẨN, NẤM, NGOẠI KÝ SINH

G9000
G9000

 XỬ LÝ KÝ SINH TRÙNG, EHP GÂY RA PHÂN TRẮNG VÀ TÔM CHẬM LỚN HIỆU QUẢ SAU 48H SỬ DỤNG

V9000
V9000

XỬ LÝ KÝ SINH TRÙNG, EHP GÂY RA PHÂN TRẮNG VÀ TÔM CHẬM LỚN HIỆU QUẢ SAU 48H SỬ DỤNG

HI - DOWN
HI - DOWN

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG HẠ PHÈN

BROM 52
BROM 52

TIÊU DIỆT TẤT CẢ CÁC LOẠI VI KHUẨN GÂY BỆNH: TEO GAN,  PHÂN TRẮNG,  TRỐNG RUỘT,  VI BÀO TỬ TRÙNG.

RH 99 new
RH 99 new

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG PHÂN HỦY LÁP LÁP, TẢO  SỢI, TẢO MẮT, TẢO GIÁP, NHỚT BẠT

D309
D309

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG PHÂN HỦY LÁP LÁP, TẢO  SỢI, TẢO MẮT, TẢO GIÁP, NHỚT BẠT

BZT AB
BZT AB

CHẾ PHẨM SINH HỌC GIÚP PHÂN HỦY CHẤT HỮU CƠ, LÀM SẠCH NƯỚC AO BẠT

MEN VIP 01
MEN VIP 01

MEN VI SINH 5IN1: CẮT CÁC LOẠI TẢO ĐỘC, CHUYỂN MÀU NƯỚC ĐỎ, ĐEN, XANH SANG MÀU TRÀ, SẠCH ĐÁY, SẠCH NƯỚC, XỬ LÝ KHÍ ĐỘC NH3, NO2, H2S, ỔN ĐỊNH MÔI TRƯỜNG AO NUÔI

P77 NEW
P77 NEW

SẢN PHẨM  XỬ LÝ PHÂN LỎNG PHÂN TRẮNG SAU 72H

A109 (New)
A109 (New)

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG HỖ TRỢ XỬ LÝ KÝ SINH TRÙNG TRONG TÔM

A108 (New)
A108 (New)

SẢN PHẨM CHUYÊN DÙNG HỖ TRỢ XỬ LÝ VỀ TEO GAN VÀ TRỐNG RUỘT

RH 172
RH 172

SẢN PHẨM 2 TRONG 1 HỖ TRỢ XỬ LÝ TEO GAN VÀ TRỐNG RUỘT

AZYME 69 TỎI
AZYME 69 TỎI

SẢN PHẨM ENZYME  + TỎI CHUYÊN VỀ ĐƯỜNG RUỘT

MEN KF1
MEN KF1

MEN 4IN1: TIÊU HÓA, NÔNG TO ĐƯỜNG RUỘT - NGĂN NGỪA PHÂN TRẮNG- BỔ GAN, GIẢI ĐỘC GAN -TĂNG TRỌNG, CHỐNG CÒI

AZ 72
AZ 72

SẢN PHẨM CHUYÊN CUNG CẤP HỆ ENZYME ĐƯỜNG RUỘT

TOP 39
TOP 39

MEN TIÊU HÓA HỖ TRỢ KHÔNG XẢY RA PHÂN LỎNG, PHÂN ĐỨT KHÚC, PHÂN TRẮNG - NÔNG TO ĐƯỜNG RUỘT.

Nhắn tin đến ROHA
Đóng
facbook
email